Onze doelstellingen

Minhaj Welfare Foundation (MWF) is een wereldwijde humanitaire organisatie die armen en behoeftigen in gemarginaliseerde gemeenschappen ondersteunt in hun basis Mensenrechten. Het biedt kinderen toegang tot Onderwijs, het biedt de armen toegang tot basis Gezondheidszorg en het biedt middelen voor Sociaal-Economische en Welzijnssteun.

MWF heeft als doel om korte termijn problemen op te lossen en zet zich in voor duurzame doelen in Zuid-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika.

MWF dient het algemeen belang en heeft niet ten doel het maken van winst.

Komend jaar ligt de nadruk op bekendheid in Nederland verkrijgen en een vaste groep van donateurs op te bouwen. Voorts zullen vrijwilligers aangetrokken worden door enkele informatieavonden te organiseren en wordt gewerkt aan een transparante en gedetailleerde boekhouding.

De kerndoelen van Minhaj Welfare Foundation kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Tegengaan van armoede, ziekte, last en leed van mensen die in nood verkeren, ongeacht hun nationaliteit, ras, etnische afkomst en religieuze overtuigingen.
  2. The advancement of other charitable purposes for the benefit of the public to provide recreational facilities and activities in the interests of social welfare with the objective of providing the conditions of life for those persons in need of such facilities.
  3. De vooruitgang van het onderwijs ten behoeve van het algemeen nut van de leringen en religie van de islam; en
  4. The advancement of the faith and religious practices of Islam.

Verbetering van het onderwijs in gemarginaliseerde gemeenschappen, met de nadruk op de volgende gebieden:

 Gelijke kansen voor iedereen in de toegang tot onderwijs

 Verbetering van de kwaliteit van het lager en voortgezet onderwijs.

 Ontwikkeling van de huidige onderwijsopzet.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.